RESUME

CAROLINE VAN VEGGEL

Caroline van Veggel
is de drijvende kracht achter ActingNow. Zij is afgestudeerd als actrice aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en heeft tevens gestudeerd aan de Toneelschool Rome. Gaandeweg is zij haar ervaring als actrice in gaan zetten in het bedrijfsleven als trainingsactrice en theatermaakster en heeft zij zich ontwikkeld tot facilitator, trainer en ontwerpt ze theater-interventies voor bijeenkomsten, congressen en veranderingstrajecten. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van samenwerking, communicatie en veranderingsprocessen, o.a. in opdracht voor Perficio (organisatie en adviesnetwerk) De Galan en Voigt ( organisatie en adviesbureau), Het Werkteater, Targetpoint ( organisatie en adviesbureau) VU, ROC Eindhoven, en Ymere.
Vanuit haar ervaring met vele veranderingsprocessen en met evolutionaire spiritualiteit, ziet Caroline veranderingsprocessen niet als trajecten die om een probleem draaien, maar als een proces waar alle betrokkenen actief, direct en vanuit hun kracht invloed op kunnen uitoefenen. Haar eigen diepe vertrouwen in de kracht van het proces zelf en de mogelijkheden en kansen die het biedt, werkt even aanstekelijk als inspirerend. Caroline beschikt over een enorme sensitiviteit waarmee zij haarfijn aanvoelt wat nodig is en wat de vraag onder de vraag is.
Deze fascinatie voor ontwikkeling en bewustzijn gecombineerd met een grote kennis van vele trainings- en communicatiemodellen maken samen met haar sensitiviteit, betrokkenheid, enthousiasme en humor van Acting Now de even bruisende als stabiele factor in ieder ontwikkelingsproces.

Opleiding:
Toneelschool Amsterdam - afgestudeerd
Toneelschool Rome met studiebeurs
Workshop trainingsacteren
Opleiding train de trainer ICM

Werkervaring:

Trainen:
10 Jaar ervaring als co-trainer en trainer in diverse organisaties met als onderwerpen: effectiviteit, presentatie, klantgerichtheid, feedback. Onder andere in opdracht van Gooiconsult en Targetpoint.

Acquireren:
8 jaar ervaring in het acquireren van theateropdrachten in bedrijven onder eigen naam en in opdracht van Het Werkteater.

Acteren:
20 jaar ervaring als actrice in voorstellingen voor bedrijven en op het toneel, in commercials en korte films. 20 jaar ervaring als communicatie-actrice in trainingen.